การรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ปี 2563

การรับรายงานตัวนักเรียนและตรวจสอบหอพักนักเรียนใหม่

1. เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมอบตัวนักเรียน คลิกอ่าน

2. ตรวจสอบรายชื่อหอพักนักเรียน คลิกอ่าน

 

 

ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน

ข้ามไปยังทูลบาร์