ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ชุดเครื่องแบบและการแต่งกาย
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64