ติดต่อเรา
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
236 หมู่ 7   ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3468-6026 เบอร์โทรสาร 0-3468-6025
Email : phrapiya@phrapiya.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน