รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
236 หมู่ 7   ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3468-6026 เบอร์แฟกส์ 0-3468-6025
Email : jiangpha@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :