ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 65 ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
05 มี.ค. 65 กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
02 มี.ค. 65 ถึง 04 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
28 ก.พ. 65 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6
16 ม.ค. 65 วันครู ประจำปี 2565
08 ม.ค. 65 วันเด็กแห่งชาติ
06 ม.ค. 65 ถึง 08 ม.ค. 65 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
สนามกีฬาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต